Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om skud med gevær 
01-11-2018 

Dom i sag om skud med haglgevær
 

Dom i sag om skud med haglgevær

 

Retten i Aarhus har den 1. november 2018 afsagt dom i en nævningesag, rettens sagsnummer SS 10-5003/2048.

 

En 55-årig mand, der havde jagttegn og våbentilladelse, blev fundet skyldig i grov vold efter straffelovens § 245, stk. 1, ved at have skudt med et haglgevær fra sit hus mod en knallertfører, der befandt sig på en offentlig vej. Da hans besiddelse og anvendelse af haglgeværet ikke var sket i sammenhæng med jagt, blev tiltalte endvidere dømt for at have besiddet og anvendt våbnet ulovligt og under særligt skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 192a, stk. 1, nr. 1. Han havde ikke besiddet våbnet på offentligt tilgængeligt sted, hvorfor der ikke forelå yderligere skærpende omstændigheder efter straffelovens § 192a, stk. 3. Da han havde skudt ud over offentlig vej, fandt bestemmelsen om strafskærpelse i straffelovens § 81b anvendelse.

 

Tiltalte blev frifundet for ved skuddet at have udsat en anden knallertfører for nærliggende fare efter straffelovens § 252. I overensstemmelse med sin erkendelse blev tiltalte dømt for at have overtrådt våbenloven, idet han ikke havde opbevaret skydevåben og ammunition i et godkendt våbenskab.

 

Straffen blev fastsat til fængsel i 4 år, og der blev konfiskeret to geværer med ammunition hos tiltalte.

Til top Sidst opdateret: 01-11-2018 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk