Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om skudepisode 
13-12-2018 

Dom i sag om en skudepisode og et banderelateret overfald
 

Dom i sag om en skudepisode og et banderelateret overfald

 

Domsresumé

 

Retten i Aarhus har den 13. december 2018 afsagt dom i en nævningesag (SS 5338/2018).

Ved nævningetingets enstemmige kendelse blev to unge mænd på henholdsvis 28 år og 26 år fundet skyldige i blandt andet grov vold efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, og i overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 81 b og § 81 a.

Et fælles forhold blev begået den 29. januar 2018 omkring kl. 01, hvor de tiltalte på Dortesvej i Brabrand i forening med flere medgerningsmænd overfaldt to personer ved forsætligt at påkøre den bil, som den ene af disse personer sad i, og derefter øve vold mod begge, hvorefter der blev afgivet flere skud fra to forskellige våben. Herunder blev den ene af de to personer ramt af et skud i foden.

Et andet forhold, som kun den 28-årige var tiltalt for, blev begået den 30. juni 2017 omkring kl. 20, hvor tiltalte på Herningvej i Aarhus, som tilhørende bandegrupperingen Brabrandgruppen, i forening med 4 andre overfaldt en person med tilknytning til bandegrupperingen Loyal to Familia (LTF) med slag i hovedet og på kroppen med blandt andet en stavlygte samt beordrede en hund til at bide ham på kroppen, alt med alvorlige skader til følge. Herefter blev personen tvunget ind i en minibus og kørt til Brabrand, hvor han blev efterladt.

Bevisførelsen i sagen har bestået i vidneforklaringer og tekniske beviser i form af videooptagelser, teleoplysninger, prøvningsrapport fra Teknologisk Institut vedrørende undersøgelse for krudtpartikler og kriminaltekniske undersøgelser.

Den 28-årige blev idømt en straf på fængsel i 8 år. Han blev endvidere idømt et opholdsforbud i medfør af straffelovens § 79 a, idet han i 10 år fra endelig dom fik forbud mod at færdes og opholde sig i området postnummer 8210 Aarhus V og postnummer 8220 Brabrand. Han blev endelig udvist betinget af Danmark med en prøvetid på 2 år.

Den 26-årige blev idømt fængsel i 6 år og blev idømt et tilsvarende opholdsforbud som den medtiltalte, dog gældende i et tidsrum på 8 år fra endelig dom.

Nævningetinget har ved strafudmålingen i begge forhold lagt vægt på grovheden og voldsomheden af den udøvede vold, herunder at der i det fælles forhold blev anvendt skydevåben på offentligt tilgængeligt sted, og at forholdene blev begået i forening med flere medgerningsmænd. Endvidere er det i forholdet vedrørende overfaldet på Herningsvej lagt til grund, at dette blev begået som led i et bandeopgør.  

Vedrørende opholdsforbuddet har retten lagt til grund, at de tiltalte på gerningstidspunktet for overfaldet på Dortesvej var tilknyttet bandegrupperingen Brabrandgruppen, der står bag omfattende kriminalitet, og at forholdet havde relation til de tiltaltes tilknytning til gruppen.

Til top Sidst opdateret: 13-12-2018 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk