Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om overtrædelse af udlændingeloven 
26-08-2016 

 
 
D O M
 
afsagt den 26. august 2016
 
Rettens nr. 2-2436/2016
Politiets nr. 4200-84143-00003-15
 
Anklagemyndigheden
mod M og A
 
Domsmandssag
 
M og A er tiltalt for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 8, nr. 1 og nr. 2, ved på et ukendt tidspunkt forud for den 15. september 2015 i forening forsætligt at have bistået to udlændinge med ulovligt ophold og gennemrejse i Danmark, idet de tiltalte en nat på deres bopæl, xx i Aarhus, tog imod to udenlandske mænd af afrikansk herkomst, der var ankommet til landet samme døgn og som opholdt sig ulovligt i landet, og lod dem overnatte på bopælen, hvorefter de tiltalte næste dag sørgede for transport og færgebilletter til de to udlændinge med henblik på at de kunne rejse videre til Norge.
 
Påstande
 
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf, subsidiært bøde.
 
De tiltalte har nægtet sig skyldige.
 
Sagens oplysninger
 
Anklageskrift er modtaget den 4. april 2016. 

De tiltalte har ikke ønsket at afgive forklaring til politiet eller i retten. 
 

Den 15. september 2015 fremgik følgende af Aarhus Stiftstidende:
 
"Da medlem af Aarhus Byråd, M, og hendes bofælle blev ringet op en nat efter midnat og spurgt om de kunne huse to flygtninge, gav de det ikke megen betænkningstid.
Ja, vi har plads, kom bare med dem, lød svaret fra M og hendes bofælle, folketingskandidat A. De to kvinder gik ikke ind i en nærmere overvejelse om det ulovlige i situationen.
 
De to bor i et kollektiv i Aarhus med i alt fire beboere, men blandede ikke de to andre beboere, der lå og sov, ind i sagen. De tog bare en hurtig beslutning.
 
For os handlede det først og fremmest om menneskelighed. Vi tænkte, at vi havde pladsen i huset, og vi nåede slet ikke at diskutere, om det var lovligt eller ej. Vi stod heller ikke med en tjekliste over, om de nu var flygtninge eller ej. Vi fulgte bare vores samvittighed, fortæller M og A, der begge er medlemmer af Enhedslisten.
 
Efter et par timer ankom hjælpere med to afrikanske mænd i 20'erne, som var kommet ind i landet i samme døgn, og som var på vej til Norge. De to unge mænd var meget trætte og ville gerne hurtigt i seng.
 
Avisen kan ikke få oplyst hvilket land, de to afrikanere kom fra, fordi M og A ikke vil identificere dem for tæt.
 
De sagde, at de ikke havde muligheder i deres eget land, og de havde ikke pas med og havde ikke været i kontakt med de danske myndigheder. Det havde de ikke turdet, fordi de selv kommer fra et land, hvor man ikke kan stole på myndighederne.
 
Dermed er de to afrikanere efter alt at dømme også indrejst ulovligt til Danmark og dermed er det ulovligt at tilbyde dem overnatning, ifølge udlændingelovens paragraf 59, stk. 8.
 
Den taler om risiko for bøde eller fængsel indtil to år hvis man bevidst bistår en udlænding med ulovligt at indrejse i eller rejse gennem landet eller bistår en udlænding med ulovligt at opholde sig her i landet.
 
Det ved vi, men vi mener loven er forkert. Og det er jo et forfærdeligt dilemma, man står i: Skal vi følge vores samvittighed og hjælpe eller ej, siger de to kvinder, der dagen efter fandt en kørelejlighed til de to afrikanere og købte færgebilletter til dem, da de gerne ville videre til bekendte i Norge."
 
Personlige forhold
 
Kriminalforsorgen har i personundersøgelse af 29. juli 2016 fundet tiltalte M egnet til betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Der anbefales vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.
 
Der foreligger ikke nogen personundersøgelse af tiltalte A.
 
Rettens begrundelse og afgørelse
 
Straffesagen mod de tiltalte bygger alene på de anførte udtalelser den 15. september 2015 til Aarhus Stiftstidende.
 
De tiltalte har til avisen oplyst, at de har bistået to udlændinge med ophold i Danmark og gennemrejse til Norge som beskrevet i anklageskriftet. De tiltalte har endvidere forklaret til avisen, at de ikke havde kendskab til, om de to flygtninge opholdt sig ulovligt i Danmark eller ej.
 
De tiltalte har erkendt at have udtalt sig som anført i avisen, men har ikke ønsket at afgive forklaring til politiet eller at udtale sig i retten.
 
Der foreligger ikke sådanne oplysninger om de nævnte udlændinges eksistens, identitet og nationalitet, at retten med den fornødne sikkerhed kan fastslå, at begivenheden har fundet sted, og at udlændingene i givet fald ikke har haft et lovligt opholdsgrundlag i Danmark eller ikke har kunnet indrejse i Danmark med opholdstilladelse fra andet Schengenland.
 
Det er således ikke bevist, at de tiltalte forsætligt har bistået to udlændinge
med ulovligt ophold og gennemrejse i Danmark.
 
De tiltaltes påstand om frifindelse tages herefter til følge.
 
Thi kendes for ret:
 
Tiltalte M frifindes.  
Tiltalte A frifindes.
 
Statskassen skal betale sagens omkostninger.
 
 
Claus Bruun
 
Til top Sidst opdateret: 26-08-2016 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk