Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom for forsøg på manddrab 
02-03-2015 

 
 
Retten i Aarhus har den 27. februar 2014 afsagt dom i en nævningesag (SS 700/2015).
 
Ved rettens enstemmige kendelse blev den 23-årige tiltalte fundet skyldig i forsøg på manddrab, jf. straffelovens § 237, jf. § 21.
 
Forholdet blev begået den 3. august 2014 på åben gade i Brabrand, hvor tiltalte forsøgte at dræbe en person, som han igennem en længere periode havde haft uoverensstemmelser med, ved med en kniv at stikke personen i hvert fald 8 gange på kroppen, hvorved denne pådrog sig flere stik- og snitlæsioner.
 
Bevisførelsen i sagen har hovedsalig bestået i vidneforklaringer og nogle telefonaflytninger. Retten har lagt afgørende vægt på forurettedes forklaring og har tilsidesat nogle andre vidneforklaringer som utroværdige.
 
Straffen blev ved dommen enstemmigt fastsat til fængsel i 6 år, og tiltaltes påstand om en behandlingsdom blev afvist.
 
Tiltalte ankede straks dommen til landsretten med påstand om frifindelse.
 
 
Til top Sidst opdateret: 02-03-2015 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk