Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom afsagt af Retten i Aarhus den 20. marts 2015 
24-03-2015 

 
 
Aftaler vedrørende investering i forbindelse med undersøgelser efter olieforekomster i North Dakota i USA anset for ugyldige i medfør af aftalelovens § 33 og § 36
 
Retten i Aarhus har i dom afsagt den 20. marts 2015 (BS nr. 1-2013/2013) dømt to selskaber til at tilbagebetale 27.500 US$ til tre investorer og 25.300 US$ til en fjerde investor, hvilke beløb de pågældende i henhold til købsaftaler indgået med det ene selskab havde indbetalt som en anlægsinvestering i et olie- og/eller gasprojekt i North Dakota i USA.
 
Der har medvirket tre dommere i sagen.
 
Det pågældende olie- og/eller gasprojekt omhandlede erhvervelse af såkaldte leases beliggende i det sydvestlige North Dakota på 800 ha, hvor der skulle bores op til 12 oliekilder.
 
Ifølge købsaftalerne, der blev indgået i efteråret 2010, garanterede den amerikanske projektudbyder, at investorerne indenfor 24 måneder ville få tilbagebetalt 120 % af det investerede beløb. Endvidere ville de få udbetalt en royalty på 2 % af bruttoindtægten pr. kilde i kildens levetid.
 
I sommeren 2013 kunne det konstateres, at det ikke var lykkedes projektudbyderen i USA at erhverve de pågældende leases, og at de investerede midler i projektet var opbrugt. Projektudbyderen var ude af stand til at opfylde sin garantiforpligtelse i henhold til de indgåede købsaftaler. 36 øvrige leases, der i 2011 midlertidigt var stillet til sikkerhed for investorerne, var udløbet og udgjorde ikke længere et aktiv i de selskaber, der af projektudbyderen var oprettet til varetagelse af investorernes interesser. Investorerne havde således mistet hele deres investering.
 
Sælgeren af olie- og/eller gasrettighederne var et amerikansk oprettet selskab, der skulle fungere som investorernes administrator af investeringerne i USA, mens et dansk selskab skulle fungere som investorernes administrator af investeringerne i Danmark. Begge selskaber blev fundet ansvarlige for de med investorerne indgåede aftaler.
 
Retten fandt, at udbudsmaterialet, der i sin helhed var meget summarisk, uagtet projektet baserede sig på et juridisk kompliceret retsforhold, var så ufyldestgørende, at det ikke var egnet til at give investorerne et rimeligt grundlag til at vurdere projektet, herunder den risiko der var forbundet med investeringerne. Som følge heraf fandtes investorerne ikke at være bundet af de indgåede aftaler, der blev anset for ugyldige, jf. aftalelovens § 33 og § 36.
 
Investorerne havde tillige anlagt sagen mod selskabernes direktør. Imidlertid fandt retten ikke grundlag for at gøre denne personligt ansvarlig.
Til top Sidst opdateret: 24-03-2015 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk