Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom afsagt af Retten i Aarhus den 12. oktober 2015 (Sag 6801/2015) 
23-10-2015 

 
 
 

Straffelovens § 192 a, stk. 3, § 245, stk. 1 m.v.

Ved dommen blev en dengang 26 årig mand, M, fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 3, og § 245, stk. 1, ved i  november måned 2015 i nærheden af en parkeringsplads ved Toushøjskolen i Brabrand at have skudt 2 gange mod 2 drenge på henholdsvis 15 og 16 år. Skuddene blev afgivet med et haglgevær, mens drengene var kørende på en knallert. Ved den efterfølgende lægeundersøgelse blev det konstateret, at henholdsvis 34 og 55 hagl var trængt ind i kroppen på drengene, hovedparten i drengenes højre ben.

M nægtede sig under sagen skyldig, men blev dømt under henvisning til en række konkrete omstændigheder, herunder at M var ankommet til og havde parkeret sin bil – der dagen i forvejen samme sted havde været udsat for hærværk -    parkeringspladsen godt en time før skuddene blev afgivet, at M’s dothandsker, hvorpå der var konstateret krudtpartikler, var blevet fundet tæt på det formodede gerningssted i et buskads ved parkeringspladsen, og at M’s forklaring om sin færden ikke kunne lægges til grund.

Straffen blev fastsat til fængsel i 3 år. Straffen omfattede også overtrædelse af våbenloven ved besiddelse af ammunition på bopælen samt overtrædelser af våbenbekendtgørelsen ved blandt andet opbevaring af 4 geværer og en riffel på bopælen uden for godkendt våbenskab og ved ikke at have anmeldt erhvervelsen af nogle af våbnene. Det blev bemærket i dommen, at straffen var udmålt i overensstemmelse med de retningslinjer, der var tilkendegivet i forslaget til lov nr. 733 af 25. juni 2014, hvor § 192 a, stk. 3, blev indføjet i straffeloven, og hvorefter det skal indgå som en yderligere skærpende omstændighed ved fastsættelse af straf for ulovlig besiddelse af skydevåben, at våbnet er besiddet på offentligt tilgængeligt sted sammen med ammunition, der kan affyres med våbnet.

M ankede efter domsafsigelsen dommen til frifindelse.    

   
Til top Sidst opdateret: 23-10-2015 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk