Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retten i Aarhus har den 1. april 2015 afsagt dom i BS 11-3277/2010 
01-04-2015 

 
Forsikringsselskab berettiget til at standse udbetaling af invaliderente
mv. bl.a. andet på baggrund af forsikringsselskabets hemmelige observationer.
_____________________________________________________________
Retten i Aarhus har ved dom af 1. april 2015 frifundet Topdanmark Livsforsikring
A/S i en sag vedrørende udbetaling af invaliderente mv.
En nu 67 årig forsikringstager var i 1997 involveret i et færdselsuheld, hvor
han pådrog sig en whiplash skade. Topdanmark udbetalte herefter invaliderente
mv. frem til 1. april 2006, hvor forsikringsselskabet stoppede udbetalingerne
under henvisning til, at forsikringstager ikke længere opfyldte betingelsen
om, at hans erhvervsevne skulle være nedsat med mindst 2/3. Beslutningen
blev truffet efter at forsikringsselskabet havde holdt forsikringstager
under observation, mens han arbejdede på sit sommerhus.
Retten gav forsikringsselskabet medhold i, at det havde været berettiget til at
standse udbetalingerne som sket. Retten fandt efter en samlet vurdering af
oplysningerne i sagen, herunder oplysningerne om forsikringsselskabets observationer
og en udtalelse fra Retslægerådet, at forsikringstager ikke havde
godtgjort, at hans erhvervsevne pr. 1. april 2006 og senere var nedsat med
mindst 2/3 som følge af ulykken i 1997.
Til top Sidst opdateret: 01-04-2015 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk