Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom, afsagt af Retten i Aarhus den 10. marts 2015. 
11-03-2015 

 
Ankestyrelsen skulle anerkende, at en ansat på sit arbejde som følge af seksuel chikane havde pådraget sig en psykisk lidelse, der var omfattet af arbejdsskadeforsikringslovens § 5, jf. § 7, stk. 1, nr. 2, andet led.
 
Retten fandt det tilstrækkeligt dokumenteret, at en medarbejder på sit arbejde havde været udsat for seksuel chikane fra en kollega, og at det var årsag til hendes psykiske lidelse, der blev diagnosticeret som værende en uspecifik belastningsreaktion.
 
En kvindelig socialpædagog, der arbejdede i et bofællesskab, sygemeldte sig og angav, at sygemeldingen skyldtes seksuel chikane fra en kollega. Arbejdsgiveren bestred, at der forelå seksuel chikane og henviste til samarbejdsproblemer. Medarbejderen var tillidsrepræsentant, og forud for denne sag blev der indgået forlig, hvorefter hun blev afskediget og tilkendt godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Under sagen blev der afgivet forklaringer af tidligere kolleger samt sikkerhedsrepræsentanten, og deres forklaringer underbyggede, at den pågældende kollega havde udsat hende for seksuel chikane gennem en længerevarende periode.
 
Under sagens behandling i Ankestyrelsen vurderede lægeskonsulenten, at såfremt medarbejderens forklaring blev lagt til grund, kunne sygdommen i overvejende grad anses for at være forårsaget af udsættelsen for seksuel chikane.Ankestyrelsen fandt, at den uspecifikke belastningsreaktion ikke var en erhvervssygdom.
 
Retten fandt det ud fra sagens konkrete omstændigheder tilstrækkeligt dokumenteret, at medarbejderen gennem lange perioder ved forskellige hændelser havde været udsat for, at en kollega havde udøvet uønsket seksuel adfærd med elementer af chikane og mobning, og at ledelsen ikke havde håndteret eller undersøgt forholdene på tilstrækkelig måde. Retten fandt endvidere på grundlag af lægekonsulentens udtalelse, at medarbejderens sygdom var forårsaget af udsættelsen for seksule chikane og gav medarbejderen medhold i, at hun havde pådraget sig en psykisk lidelse i form af en belastningsreaktion.
Til top Sidst opdateret: 11-03-2015 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk