Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom for frihedsberøvelse, andet seksuelt forhold end samleje, trusler og vold 
16-02-2018 

Domsresume
 

Dom for frihedsberøvelse, andet seksuelt forhold end samleje, trusler og vold

Retten i Aarhus har den 16. februar 2018 afsagt dom i en nævningesag (SS 8022/2017).

Ved nævningerettens enstemmige kendelse blev den 33-årige tiltalte fundet skyldig i frihedsberøvelse, jf. straffelovens § 261, stk. 1, andet seksuelt forhold end samleje, jf. straffelovens § 225, jf. § 216, stk. 2, trusler, jf. straffelovens § 266, og vold i gentagelsestilfælde, jf. straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1.

Forholdene om frihedsberøvelse og andet seksuelt forhold end samleje blev begået den 14. juni 2017, hvor tiltalte løftede en 4-årig pige over hegnet ved pigens institution og gik med hende til sin bopæl, der ligger i nærheden af institutionen. Her forgreb tiltalte sig seksuelt på pigen ved blandt andet at kysse hende på kønsdelen, at have sin penis i berøring med pigens ydre kønsorganer, at have forsøgt at formå pigen til at røre ved sin penis og at masturbere til sædafgang i pigens påsyn. Efter ca. 1 times ophold på bopælen kørte tiltalte i bil pigen til et sted i nærheden af institutionen, hvor han efterlod hende med besked om, at hun selv skulle gå tilbage til institutionen. Der var i sagen rejst tiltale for voldtægt ved samleje med barn under 12 år, hvilket tiltalte blev frifundet for.

 

Bevisførelsen vedrørende disse forhold har hovedsageligt bestået i vidneforklaringer og tekniske beviser i form af retsgenetiske undersøgelser af biologiske spor fra pigen og tiltalte. Retten har lagt væsentlig vægt på pigens forklaring, der blev afgivet dagen efter overgrebet under en videoafhøring, og har tilsidesat tiltaltes forklaring som utroværdig.

Der blev tilkendt pigen en tortgodtgørelse på 25.000 kr.

Forholdet om trusler blev begået den 15. september 2016, hvor tiltalte med korte mellemrum sendte tre mails til forfatteren af bogen ”Palæstinaproblemet: Krig, krise, fredsproces” og indtalte en besked på forfatterens telefonsvarer, alt med truende indhold. Dette blev fulgt op af, at tiltalte kort efter mødte op på forfatterens adresse og spredte den nævnte, iturevne bog i indkørslen og på dørtrinet til forfatterens hus.

Endelig blev forholdet om vold begået den 18. november 2016, hvor tiltalte på psykiatrisk hospital slog og sparkede en medpatient.

Tiltalte, der er erklæret sindssyg, blev ved dommen enstemmigt dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling. Der blev ikke fastsat en længstetid for opholdet.

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk