Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Borgmester og byrådsmedlem frifundet 
11-06-2018 

Domsresume for dom afsagt den 11. juni
 

Borgmester og byrådsmedlem frifundet.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard og byrådsmedlem Gert Bjerregaard er begge blevet frifundet i en sag om fremsættelse af ærekrænkende udtalelser under et byrådsmøde.

 

Sagsnummer: BS 4-248/2016

Sagen kort fortalt

Tre kranfører, der tidligere har været ansat på Aarhus Havn, havde anlagt sag mod borgmester Jacob Bundsgaard og byrådsmedlem Gert Bjerregaard med påstand om bødestraf for overtrædelse af straffelovens § 267, torterstatning på 25.000 kr. til hver kranfører og dementi i anledning af, at borgmester Jacob Bundsgaard under et åbent byrådsmøde den 7. oktober 2015 udtalte: ”man havde optrådt illoyalt overfor sin virksomhed" og "havde mobbet kollegaer med henblik på at få dem til at sige op", og i anledning af, at Gert Bjerregaard under samme møde udtalte: ”Vi ved os´ at de tre kranførere har udøvet massiv mobning på deres arbejdsplads. Vi ved, at de har forhindret kollegaer i at tage overarbejde.”

Borgmester Jacob Bundsgaard og byrådsmedlem Gert Bjerregaard har under sagen påstået frifindelse.

Sagens udfald

Retten fastslog, at udtalelserne blev fremsat under et byrådsmøde som en del af et indlæg i en lokalpolitisk debat af offentlig interesse om forholdene for medarbejderne på Aarhus Havn. Uanset at ordene ”mobning”, ”mobbe” og ”illoyalitet” var anvendt, var der ikke tale om udtalelser af en sådan grovhed, at der forelå en retsstridig krænkelse af kranførernes ære, hvorfor der ikke var sket overtrædelse af straffelovens § 267, ligesom der ikke var grundlag for torterstatning.

Borgmester Jacob Bundsgaard og byrådsmedlem Gert Bjerregaard blev derfor frifundet.

Kranførerne skal betale sagens omkostninger.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Aarhus den 11. juni 2018.

Til top Sidst opdateret: 11-06-2018 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk