Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Boligforenings afdelinger hæftede ikke for krav, over for en bank 
24-01-2014 

 
 
Retten i Aarhus har den 21. januar 2014 afsagt dom i nogle sager (BS 14-1176/2012 m.fl.) anlagt af en bank mod afdelinger i en almennyttig boligforening. Boligforeningen er gået konkurs, men afdelingerne er ikke berørt af konkursen. Banken havde ydet lån i forbindelse med, at boligforeningen købte 4 ejendomme.
De 3 af ejendommene blev købt som såkaldte ”nøglefærdige projekter”, hvilket indebar, at der blev købt grunde med forpligtelse for sælgeren til at opføre bebyggelse (rækkehuse) på grundene. Den sidste ejendom blev købt af en privat andelsboligforening.
Købet af alle fire ejendomme skete uden at der blev oprettet selvstændige afdelinger som køber. Kommunen gav (efterfølgende) tilladelse til købet af 2 af ejendommene.
 
I dommen slår retten fast, at en almennyttig boligforenings erhvervelse af fast ejendom skal ske via en særlig afdeling, jf. almenboliglovens § 16, jf. § 6. Da dette ikke var sket ved erhvervelse af de fire ejendomme, hæftede de sagsøgte afdelinger ikke over for banken for de lån, der er optaget til køb af ejendommene, som under sagen var blevet opgjort til ca. 40 mio. kr. Som følge heraf og til dels også, at kommunalbestyrelsens samtykke til pantsætningerne ikke forelå, jf. almenboliglovens § 29, var banken også forpligtet til at aflyse de ejerpantebreve, der var blevet oprettet til et samlet beløb på ca. 60 mio. kr. og tinglyst med sikkerhed ikke blot i de købte ejendomme, men også i andre ejendomme.
Sagerne har i byretten været behandlet af 3 dommere.
Til top Sidst opdateret: 23-01-2014 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk