Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anvist stilling passende, jf. det kommunale tjenestemandsregulativs § 12 
26-11-2014 

 
 
Retten i Aarhus har ved dom af 24. november 2014 frifundet Aarhus Kommune i en sag, hvor spørgsmålet var, om en anvist stilling var passende, jf. det kommunale tjenestemandsregulativs § 12.
 
Sagen var anlagt af en tidligere tjenestemandsansat områdechef, A, hvis stilling blev nedlagt i forbindelse med en generel omstrukturering. A blev i forbindelse med stillingsnedlæggelsen afskediget med rådighedsløn i 3 år med virkning fra 1. september 2011 og med aktuel egenpension efter udløb af rådighedslønperioden.  I november 2012 anviste Aarhus Kommune A en ny stilling som viceområdechef. A  afviste at tiltræde stillingen under henvisning til, at stillingen ikke var passende, hvorefter kommunen standsede udbetalingen af rådighedsløn. 
 
A påstod Aarhus Kommune dømt til at anerkende, at den anviste stilling som viceområdechef ikke var en passende stilling, og at kommunen derfor uberettiget havde standset udbetalingen af rådighedsløn, og dømt til at efterbetale rådighedsløn for den resterende periode og udbetale tjenestemandspension. 
 
Aarhus Kommune påstod frifindelse under henvisning til, at den anviste stilling ikke lå ud over, hvad A skulle tåle.
 
Retten fandt efter en konkret og samlet afvejning ikke grundlag for at fastslå, at den anviste stilling ikke kunne anses passende, og kommunen blev på grundlag heraf frifundet.
 
I afgørelsen deltog 3 dommere (BS 11-1884/2013).
Til top Sidst opdateret: 26-11-2014 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk