Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

2 social- og sundhedsassistenter idømt henholdsvis betinget frihedsstraf og dagbøder for at have forvoldt en borgers død ved intravenøs medicinindgift. 
01-06-2015 

 
 
De to social- og sundhedsassistenter, A og B, var tiltalt for overtrædelse af autorisationslovens § 74 og straffelovens § 241 ved i forening at have gjort sig skyldige i grovere forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af deres virksomhed som social- og sundhedsassistenter på et plejecenter og derved uagtsomt at have forvoldt en borgers død, idet B knuste og opløste medicin, der var ordineret til indtagelse oralt, hvorefter de uden at have kompetence hertil gav borgeren det opløste medicin i en venflon (drop) direkte ind i en blodåre, hvilket medførte, at borgeren umiddelbart efter afgik ved døden.
 
Borgeren, der var 88 år, var dagen før hændelsen, der fandt sted den 9. juli 2013 ved 17-tiden, blevet udskrevet fra hospitalet til sin plejebolig efter en hofteoperation. Inden udskrivelsen var der igangsat en behandling for urinvejsinfektion. Den 9. juli 2013 fik borgeren i sin plejebolig anlagt en såkaldt venflon, der blev brugt til intravenøs indgivelse af den ordinerede medicin. Der blev i borgerens journal givet oplysning om venflon’en og om, at den skulle anvendes til eventuel medicin den følgende dag.
 
Da det ikke lykkedes plejepersonalet at formå borgeren til at tage den medicin, som var ordineret til ham i tabletform, knuste B tabletterne og opløste dem i saltvand, med henblik på at give borgeren medicinen i en blodbane (intravenøst) ved at forbinde en sprøjte, hvor den opløste medicin var trukket op, med venflon’en. B opgav og fik hjælp af A, der først skyllede venflon’en igennem med saltvand og derefter indgav de opløste tabletter i venflon’en med en sprøjte. Kort efter afgik borgeren ved døden.
 
Retten fandt det bevist, at B var bekendt med journaltilførslen om venflon’en, og at A vidste eller i al fald bestemt måtte formode, at den opløsning, hun indgav, og som hun ikke kontrollerede, ikke var ordineret til intravenøs indgivelse. Hverken B eller A havde kompetence til at indgive medicin intravenøst og medicinen blev indgivet i strid med ordinationen. Retten fandt, at A og B havde handlet i forening og at de under de foreliggende omstændigheder havde udvist grov forsømmelse i deres virke som social- og sundhedsassistenter.
 
Under henvisning til en række konkrete omstændigheder, herunder den måde, som nogle af B’s kolleger havde håndteret situationen på, og at A havde fortsat den behandling, som B havde opgivet og B’s manglende erfaring og rutine, blev straffen for overtrædelse af autorisationslovens § 75 og straffelovens § 241 for B’s vedkommende fastsat til 20 dagbøder a 400 kr., mens A, der fremtrådte langt mere rutineret og med en betydelig større faglig ballast, blev anset med fængsel i 20 dage, der blev gjort betinget.
 
En påstand om frakendelse af retten til at håndtere eller administrere medicin, naturlægemidler eller kosttilskud i medfør af straffelovens § 79, stk. 2, 1. pkt., jf. § 78, stk. 2, blev ikke taget til følge.
 
Dom afsagt af Retten i Aarhus, den 29. maj 2015 (SS 1641/2015).
Til top Sidst opdateret: 29-05-2015 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk