Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Vidne 


Til dig der er vidne


OM AT VIDNE

(Alene tekst fra publikationen)  

Alle kan komme ud for at blive indkaldt til at møde i retten som vidne.

Første gang det sker, spørger man nok sig selv:

                      Har jeg pligt til at møde?

                      Hvad kan jeg huske?

                      Hvordan foregår et retsmøde?

                      Tid og penge?

                      Andre spørgsmål?

MØDEPLIGT

Efter loven har De pligt til at møde i retten, når De modtager en vidneindkaldelse.

Muligvis mener De ikke selv, at De kan give oplysninger af betydning for sagen, men De har alligevel pligt til at møde.

Måske har De allerede forklaret om Deres viden til politiet eller afgivet forklaring under et tidligere retsmøde, men heller ikke det fritager Dem for at møde.

Det står i vidneindkaldelsen, hvornår og hvor De skal møde. Ventetid kan desværre ikke altid undgås. Afhøring af f.eks. andre vidner kan tage længere tid end beregnet. De bør dog altid møde til det tidspunkt, der står i indkaldelsen. 

Kun hvis De har en lovlig grund, f.eks. er syg, kan De undlade at møde. Men så skal De straks ringe eller skrive til retten, advokaten eller den myndighed, som har indkaldt Dem. De må være indstillet på at skulle dokumentere, hvorfor De ikke kan komme, f.eks. ved hjælp af en lægeerklæring.

Hvis De blot bliver væk uden at give besked, kan De idømmes bøde eller risikere at blive afhentet af politiet.

FORBERED VIDNEFORKLARINGEN

Inden De møder i retten, skal De genopfriske Deres viden om sagen. Det kan f.eks. ske ved at læse breve eller notater igennem, se på fotografier, eller ved at De eventuelt tager hen til de steder, hvor begivenhederne skete.

SÅDAN FOREGÅR ET RETSMØDE

Når De kommer til retten, skal De vente uden for retslokalet, til De bliver kaldt ind. Hvert vidne afhøres nemlig for sig og må normalt ikke høre på, hvad andre forklarer.

Inde i retslokalet skal dommeren sikre sig Deres identitet. Derfor spørger dommeren om Deres navn, og måske også om Deres alder og arbejde.

Dommeren pålægger Dem herefter at tale sandt og oplyse Dem om, at De kan straffes, hvis De afgiver en falsk forklaring. Det skal dommeren efter loven. De må derfor ikke tro, at De på forhånd mistænkes for at ville tale usandt.

De afhøres først af den part (f.eks. anklageren), som har ønsket Dem ført som vidne. Så afhører modparten Dem. Både parten, modparten og dommeren kan stille Dem flere spørgsmål.

Som vidne har De pligt til at svare på spørgsmål. – Der er enkelte undtagelser fra denne pligt. Det er rettten, der afgør, om De kan blive fri for at vidne.

Er De i tvivl om, hvad De skal svare, bør De gøre dommeren opmærksom herpå. Det samme gælder, hvis De har svært ved at huske det, De bliver spurgt om.

Når De har forklaret, hvad De ved, har De lov til at gå, men De må som regel også gerne blive og overvære resten af sagen.

TID OG PENGE

I de fleste tilfælde får De som vidne udbetalt 80 kr.

Efter omstændighederne kan retten fastsætte et større beløb til at dække f.eks. tabt arbejdsfortjeneste. Husk at De selv skal gøre retten opmærksom herpå, og De skal kunne dokumentere tabet, f.eks. i form af en erklæring fra Deres arbejdsgiver.

Hvis De må køre mere end 3 km for at nå frem, får De rejseudgifterne dækket af retten. – Har De taget bus, tog eller færge, får De refunderet et beløb svarende til en standardbillet. Kører De i egen bil, får De betaling efter gældende takster. – Det er muligt at få udbetalt et passende forskud inden retsmødet. Henvend Dem herom til den, der har indkaldt Dem som vidne. 

ANDRE SPØRGSMÅL 

Opstår der andre spørgsmål, så ring til retten. Her vil man eventuelt henvise Dem til den advokat, der ønsker Dem indkaldt eller til politiet.

 På folderens bagside er plads til notater.

Udg. 02/98

Til top Sidst opdateret: 27-12-2006 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk