Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Besøgende 

 
Til dig, der er besøgende
 

Det er som alt overvejende hovedregel muligt at overvære retssager i Vestre Landsret som tilhører i retssalen. Dette gælder dog ikke for visse typer af sager, der skal eller på begæring kan behandles for lukkede døre.

Under Retslister kan du finde oplysninger om de sager, der behandles i Viborg og på bitingstederne. 

Skoleklasser og andre grupper af besøgende bedes på forhånd orientere Vestre Landsret om, at de vil overvære en retssag. Med hensyn til retssager, der behandles i Viborg, vil Vestre Landsret af praktiske grunde gerne have besked herom senest 14 dage før retsmødet. Du kan ringe på telefonnummer 99 68 80 00 eller sende en e-mail til post@vestrelandsret.dk. Retsmøder kan blive aflyst med kort varsel, så det er derfor en god ide at ringe om morgenen for at høre, om dette er sket.

Til top Sidst opdateret: 05-07-2014 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk