Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Vestre Landsret stadfæster Retten i Koldings afgørelse om 12 års fængsel for manddrab 
09-10-2013 

V.L. S-1392-13

 

Vestre Landsrets 6. afdeling har den 9. oktober 2013 truffet afgørelse i en nævningesag, hvor Retten i Kolding afsagde dom den 14. juni 2013. 

Ved byrettens dom blev tiltalte, en 50-årig mand, idømt 12 års fængsel for at have dræbt sin kæreste ved at stikke hende flere gange med en kniv i blandt andet halsen og brystet.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

Tiltalte, der ikke i byretten ønskede at afgive forklaring, forklarede i landsretten blandt andet, at det var kæresten, der angreb ham med kniven, og at han forsøgte at få kniven fra hende. Han forklarede videre, at kæresten må være blevet ramt under tumulten om kniven. 

Der var enighed mellem alle nævninger og dommere om at stadfæste byrettens afgørelse om skyldspørgsmålet. Landsretten tilsidesatte tiltaltes forklaring og lagde som byretten navnlig vægt på de lægelige oplysninger i sagen samt på et telefonopkald foretaget af tiltalte til alarmcentralen samme aften, som afdøde blev stukket med en kniv.

7 nævninger og alle 3 dommere stemte for at stadfæste byrettens strafudmåling på fængsel i 12 år. 2 nævninger stemte for at nedsætte straffen til 11 år. Efter stemmeflertallet blev byrettens resultat stadfæstet, og tiltalte blev således idømt fængsel i 12 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 09-10-2013 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk