Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Booking.com B.V. frifundet 
17-10-2017 

V.L.B-374-17

Vestre Landsret har i dag frifundet Booking.com B.V. (herefter Booking.com) i en sag, hvor en gæst havde booket et ophold på et svensk gårdhotel gennem Booking.com. Efter ankomsten fandt gæsten ikke forholdene på gårdhotellet tilfredsstillende, og han rettede henvendelse til Booking.com. Booking.com tog kontakt til gårdhotellet, men gæsten fandt ikke, at det førte til en tilfredsstillende løsning. Booking.com tilbød gæsten en kompensation på 100 euro. Dette var gæsten ikke tilfreds med, og han klagede derfor til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme.

Under klagesagen gjorde Booking.com – som senere for byretten og for landsretten – gældende, at forholdet mellem gæsten og Booking.com skulle bedømmes i henhold til Booking.coms vilkår og Betingelser, hvoraf det fremgår, at Booking.com udelukkende optræder som et mellemled mellem gæsten og overnatningsstedet, og at gæsten, hvis der gennemføres en reservation, indgår et direkte kontaktmæssigt forhold med overnatningsstedet.

I Ankenævnet for Hotel, Reservation og Turismes afgørelse af 18. februar 2016 fik gæsten medhold og blev tilkendt 1.470 kr. i afslag svarende til 15% af prisen for opholdet. Byretten frifandt ved dom af 7. oktober 2016 gæsten for Booking.coms påstand, hvorefter gæsten skulle anerkende, at Booking.com ikke var gæstens aftalepart og ikke var ansvarlig for opfyldelse af aftalen for opholdet på gårdhotellet.

Landsretten nåede til det modsatte resultat med følgende begrundelse:

"Det fremgår af Booking.coms hjemmeside bl.a., at man der kan booke overnatningssteder, at der er mere end 1 mio. overnatningssteder i hele verden at vælge mellem, og at betaling sker på overnatningsstedet.

Af reservationsbekræftelsen fremgår navn og adresse på det konkrete overnatningssted, der er reserveret, samt opholdets varighed og pris. Det fremgår endvidere, at betaling sker til overnatningsstedet under opholdet, at gebyrer for afbestilling og ændring fastsættes af overnatningsstedet, og at man kan kontakte overnatningsstedet, hvis man har brug for hjælp med reservationen.

Af Booking.coms vilkår og betingelser, som A har accepteret, fremgår det, at han indgik i et direkte kontraktmæssigt forhold med overnatningsstedet, og at Booking.com udelukkende optrådte som et bindeled mellem ham og overnatningsstedet.

A burde på den baggrund have forstået, at han indgik en aftale om overnatning med overnatningsstedet, og at Booking.com alene optrådte som formidler af aftalen.

Herefter, og da Booking.com ikke har pådraget sig et ansvar som udlejer ved efter aftalens indgåelse af have forsøgt at løse de problemer, der var opstået, eller ved at tilbyde A en kompensation, tager landsretten Booking.coms påstand til følge."

Gæsten blev herefter dømt til at anerkende, at Booking.com ikke var aftalepart og dermed ikke ansvarlig for opfyldelse af aftalen vedrørende reservationen på et gårdhotel i Sverige.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 17-10-2017 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk