Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To rumænske statsborgere straffet med fængsel i 5 år og 3 ½ år samt udvist for omfattende indbrudstyverier i villaer i Nordjylland. 
29-11-2017 

V.L. S-1613-17

Vestre Landsret har den 29. november 2017 afsagt dom i en straffesag mod to rumænske statsborgere på knap 40 år og 34 år. Den ældste var tiltalt og i byretten dømt i 107 forhold vedrørende indbrudstyverier i villaer begået med underboring i årene 2009-2016 med et samlet udbytte på omkring 3,7 mio. kr., og den anden var dømt i 65 forhold begået i sommeren 2015 sammen med den ældste tiltalte. I byretten var de tiltalte blevet straffet med fængsel i henholdsvis 4 ½ år og 4 år samt udvist med indrejseforbud for bestandig. Beviserne i sagen var blandt andet fund af koster i Rumænien hidrørende fra tyverier i Danmark begået af den ældste tiltalte i 2016, dna fra begge tiltalte på nogle af gerningsstederne samt det forhold, at alle indbrud var sket ved underboring af vinduer eller terrassedøre, hvorved de tiltalte havde kunnet åbne døre eller vinduer med en bøjet stang. Det kunne lægges til grund, at de tiltalte i sommeren 2015 var kommet til Danmark for at begå indbrud ved underboring, og de havde været i flere nordjyske byer. Da de forlod den lejlighed, hvor de havde boet, blev der fundet et stort antal tasker, rygsække og sportstasker. Landsretten stadfæstede byrettens dom med de ændringer, at de tiltalte blev frifundet i enkelte forhold, således at den ældste tiltalte blev fundet skyldig i omkring 100 forhold og den yngste i omkring 50 forhold. Den ældste blev straffet med fængsel i 5 år og den yngste med fængsel i 3 ½ år. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse om udvisning.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 29-11-2017 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk