Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tidligere direktør frifundet for mandatsvig 
29-08-2013 

V.L.S-2788-12

 

Landsrettens 8. afdeling med domsmænd har i dag afgjort anken af en dom, som Retten i Viborg afsagde den 14. november 2012. Ved byrettens dom blev en tidligere direktør i et interessentskab, der havde samarbejde med en kulturfond, straffet med 30 dages betinget fængsel for mandatsvig ved i forening med kulturfondens direktør at have ladet fonden betale en merpris på 14.621 kr. i forbindelse med et sponsorarrangement, som blev afholdt i maj 2011.

Ved landsrettens dom blev den tidligere direktør i interessentskabet frifundet, idet samtlige voterende ikke fandt det bevist, at fonden har betalt en merpris for arrangementet.

Til top Sidst opdateret: 29-08-2013 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk