Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

"Rebild-sag" 
27-09-2012 

V.L. S-0835-12
 

Vestre Landsret har i dag kl. 12.00 afsagt dom i den såkaldte Rebild-sag, hvor der er rejst tiltale mod en 56-årig familiefar med bopæl i Rebild Kom­mune for seksuelle overgreb.

Ved dommen er tiltalte idømt fængsel i 12 år for en lang række seksuelle overgreb, herunder samlejer og anale samlejer, mod 6 af hans biologiske børn og 2 veninder til en datter.

Landsretten har således – i modsætning til byretten – ikke taget anklage­myndighedens påstand om forvaring til følge, men har fastsat en tidsbestemt straf. 5 af de voterende i sagen har stemt for dette resultat, mens en vote­rende var enig med byretten i, at der skulle idømmes forvaring.

Landsretten har i meget betydeligt omfang stadfæstet byrettens bevisvurdering ved­rørende de seksuelle overgreb, men har dog på nogle punkter ikke fundet det bevist, at der har fundet overgreb sted i overensstemmelse med tiltalen. Landsretten har endvidere i nogle forhold ikke anset det for bevist, at der har været tale om voldtægt efter straffelovens § 216.

Henvendelse om sagen kan ske til landsrettens pressekontaktdommer John Lundum på tlf. 86 62 62 00.

Til top Sidst opdateret: 27-09-2012 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk