Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressemeddelelse i sag V.L.S-2659-14 
08-09-2015 

V.L.S-2659-14

 

Vestre Landsret, 4. afdeling, har den 8. september 2015 i væsentligt omfang stadfæstet en dom, der blev afsagt af retten i Viborg den 8. december 2014.

Ved byrettens dom blev T1 – sammen med T2, der ikke ankede – dømt for forsætlig unddragelse af registreringsafgift i forbindelse med parallelimport af 7 biler fra USA. Den samlede unddragelse var opgjort til knap 1,2 mio. kr. T1 blev idømt fængsel i 10 måneder, hvoraf 8 måneder blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. Desuden skulle tiltalte betale en tillægsbøde på 575.000 kr. SKATs påstand om erstatning blev ikke taget under påkendelse.

T1 ankede med påstand frifindelse, men erkendte sig ved hovedforhandlingens begyndelse skyldig i forsætlig unddragelse af registreringsafgift vedrørende et beløb på godt 620.000 kr.

Anklagemyndigheden påstod skærpelse. 

Landsretten fandt T1skyldig i samme omfang som byretten. Med henvisning til, at området for samfundstjeneste er udvidet ved lov nr. 152 af 18. februar 2015, blev straffen på 10 måneders fængsel i det hele gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. Tillægsbøden på 575.000 kr. blev stadfæstet.

Landsretten tog endelig anklagemyndighedens påstand om, at tiltalte skulle betale erstatning til SKAT med det beløb på knap 1,2 mio. kr., som tiltalen omfattede, til følge.

Til top Sidst opdateret: 08-09-2015 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk