Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressemeddelelse (Orientering om kæremål om dørlukning m.v.) 
21-05-2007 

 
                                                                 

Meddelelse til pressen om en ny ordning vedrørende orientering om kæremål i sager om dørlukning m.v.

 Danske Mediers Forum har rettet henvendelse til Østre Landsret med henblik på, at der kan findes en løsning, således at pressens repræsentanter i alle tilfælde får mulighed for at udnytte deres ret til at ytre sig om referatforbud, navneforbud og dørlukning - såvel for byretten som for landsretten - når disse spørgsmål afgøres forud for en hovedforhandling i byretten, og byrettens kendelse efterfølgende påkæres til landsret. 

Danske Mediers Forum har påpeget, at det er væsentligt, at meddelelse om evt. efterfølgende kæremål fra sagens parter bliver givet til de presserepræsentanter, der har fulgt retsmødet i byretten, således at de har mulighed for at fremkomme med deres synspunkter over for landsretten i forbindelse med kæremålet.

 Byretspræsidenterne har under møder med os tilsluttet sig, at der for at imødekomme pressens ønsker etableres en ordning, hvorefter presserepræsentanter kan anmode byretten om, at det anføres i retsbogen, at de har været til stede i retsmødet, og at de gerne vil orienteres i forbindelse med et efterfølgende kæremål vedrørende den trufne afgørelse om referatforbud, navneforbud eller dørlukning.

Danske Mediers Forum er underrettet herom og har tiltrådt etableringen af en sådan ordning.

Pressens repræsentanter skal således fremover være opmærksomme på, at de i sådanne retsmøder selv skal anmode byretten om, at det anføres i retsbogen, at de gerne vil orienteres i forbindelse med evt. kæremål om den trufne afgørelse.

Hvis en sådan anmodning er fremsat, vil byretten, når kæremålet sendes til landsretten, orientere de pågældende repræsentanter for pressen om kæremålet.

Det bemærkes, at man må påregne, at landsretten vil søge at afgøre kæremålet hurtigst muligt. Såfremt en repræsentant for pressen ønsker at indlevere et skriftligt indlæg til landsretten vedrørende kæremålet, bør man derfor straks indsende dette indlæg eller i al fald straks skriftligt orientere landsretten om, at man ønsker at afgive et skriftligt indlæg således, at landsretten får mulighed for at afgøre, om man vil lade behandlingen af kæremålet afvente det skriftlige indlæg.

Kopi af denne meddelelse er sendt til alle byretter.

 

Bjarne Christensen                                   Bent Carlsen

 

 

Til top Sidst opdateret: 21-05-2007 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk