Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Landsretten har ved en nævningesag stadfæstet byrettens dom om fængsel på livstid. 
21-11-2017 

V.L. S-0753-17

Den 31. december 2015 om aftenen blev en 54-årig kvinde dræbt i sin bolig, en landejendom i Vium Øst, Ringkøbing-Skjern Kommune, og der blev sat ild til boligen, som udbrændte.

Den 6. januar 2016 blev en da 47-årig mand, som boede i Gødstrup, anholdt og sigtet for drabet og ildspåsættelsen. Anklagemyndigheden rejste ved anklageskrift af 22. december 2016 ved Retten i Herning tiltale mod manden for drab, ildspåsættelse, databedrageri via MobilePay med kvindens mobiltelefon og tyveri af effekter tilhørende kvinden.

Under nævningesagen i byretten nægtede tiltalte sig skyldig. Byretten fandt tiltalte skyldig i tiltalen og idømte tiltalte, som i 1997 blev idømt fængsel i 12 år for drab på en kvinde under lignende omstændigheder, fængsel på livstid.

Tiltalte ankede dommen med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

I landsretten var der enighed mellem nævningerne og de juridiske dommere om at stadfæste byrettens dom.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 21-11-2017 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk