Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Landsretsdom i ”Ry-sagen” 
29-06-2017 

V.L. S-1028-17

En af de fire tiltalte i "Ry-sagen" ankede byrettens dom til landsretten.

Ved byrettens dom var den tiltalte fundet skyldig i vold efter straffelovens § 245, stk. 1, og idømt en straf på fængsel i 1 år, der blev gjort delvis betinget.

Vestre Landsret afsagde dom i ankesagen den 29. juni 2017.

Landsretten nåede til samme resultat som byretten både med hensyn til skyldsspørgsmålet og strafudmålingen.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 29-06-2017 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk