Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Lærervikar dømt for vold, frihedsberøvelse og ulovlig tvang over for elever fra 1. og 2. klasse på Gudumholm Skole. 
30-01-2019 

V.L. S-1408-18

Med henvisning til Retten i Aalborgs domsresumé af 22. juni 2018 har Vestre Landsret den 30. januar 2019 afsagt dom i ankesagen. Landsretten har tiltrådt, at tiltalte er skyldig i de 8 forhold, som byretten fandt tiltalte skyldig i, og har fundet tiltalte skyldig i yderligere 4 forhold. Landsretten har i øvrigt stadfæstet byrettens dom.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk.

Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 30-01-2019 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk