Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kontantbeløb beslaglagt i MC Piraternes klublokaler i Randers i 2000 skal udleveres til de daværende medlemmer af klubben. 
02-07-2007 

V.L. S-2853-06

I forbindelse med en ransagning den 29. juni 2000 i MC Piraternes klublokale i Randers beslaglagde politiet et kontantbeløb på 520.500 kr., der blev fundet på et bord i lokalet. Der blev ligeledes beslaglagt narkotika.

Hells Angels i Randers anmodede om at få pengene udleveret, men dette blev afslået af byretten ved en kendelse af 13. juni 2002, og landsretten afviste ved en kendelse af 24. september 2002 et kæremål fra Hells Angels over byrettens afgørelse med den begrundelse, at Hells Angels ikke kunne anses for en ”juridisk person”, der kunne kræve pengene udleveret.

Der blev de følgende år gennemført straffe-sager bl.a. for overtrædelse af narkotika-lovgivningen mod nogle af de pågældende medlemmer af MC Piraterne i Randers, og de blev idømt langvarige fængselsstraffe. Under disse sager nedlagde anklagemyndigheden ikke påstand om konfiskation af det beslaglagte beløb.

Den 28. april 2006 anmodede 14 navngivne personer, der i 2000 udgjorde medlemskredsen i MC Piraterne i Randers, om at få det beslaglagte beløb udleveret, idet de gjorde gældende, at beløbet tilhørte dem.

Anklagemyndigheden protesterede herimod, og byretten afslog ved en kendelse af 23. oktober 2006 at udlevere pengene. Medlemmerne kærede afgørelsen til Vestre Landsret.

Den 2. juli 2007 har Vestre Landsret afsagt kendelse i sagen. Landsretten fastslog, at de pågældende medlemmer måtte anses for ejere af pengene, som ingen andre havde krævet udleveret. Da beslaglæggelsen var sket i medfør af retsplejelovens § 802, stk. 2, skulle pengene imidlertid efter samme lovs § 807 d, stk. 2, først udleveres til de 14 medlemmer, efter at der var sket fradrag for eventuelle krav mod dem på erstatning, sagsomkostninger, konfiskation og bøder.

Til top Sidst opdateret: 02-07-2007 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk