Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kendelse i skyldsspørgsmålet i McDonald's sagen 
13-04-2010 

V.L. S-2277-09


Vestre Landsret har i dag kl. 16.00 afgjort skyldsspørgsmålet i en sag, hvor tre personer med tilknytning til Hells Angels og AK81 er tiltalt for bl.a. forsøg på manddrab ved skud på McDonald’s i Århus i november 2008.

De til­talte blev i september 2009 under medvirken af nævninger i by­retten fundet skyldige i forsøg på drab af én person på McDonald’s. En fjerde person – der også havde tilknytning til AK81 - erkendte i byretten at have været den, der affyrede skuddet, og afgav i byretten samtidig forklaring mod de tre andre. Sagen mod den fjerde gerningsmand har ikke været omfattet af ankesagen.

For landsretten har de tiltalte gentaget deres frifindelsespåstand, mens anklagemyndigheden har påstået de tiltalte dømt for drabsforsøg mod i alt tre gæster på McDonald’s.  

Landsretten har under medvirken af nævninger stadfæstet byrettens afgørelse vedrørende skyldsspørgsmålet. Landsrettens afgørelse har været enstemmig.

Landsretten vil på torsdag den 15. april 2010 tage stilling til strafudmålin­gen.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

Til top Sidst opdateret: 13-04-2010 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk