Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ikke fradragsret for afskrivninger på anlægsudgifterne til et golfbaneanlæg 
04-06-2009 

V.L. B-0707-08 

Vestre Landsret har den 4. juni 2009 afsagt dom i en sag om en ejers adgang til at foretage skattemæssige fradrag for afskrivninger på anlægsudgifterne til et golfbaneanlæg i skatteårene 2002-05. Sagen blev oprindeligt anlagt ved Retten i Viborg, men blev på grund af sagens principielle karakter henvist til behandling ved Vestre Landsret som 1. instans.

Afskrivningslovens § 14, stk. 1 hjemler fradragsret for afskrivninger på erhvervsmæssigt benyttede bygninger, mens § 14, stk. 3 hjemler fradragsret for afskrivninger på bygninger, der ligger i tilknytning til erhvervsmæssigt benyttede bygninger, når de tjener driften af samme virksomhed. Det samme gælder fx udgravninger. Problemstillingen i sagen var navnlig, om disse betingelser var opfyldt for ejeren af et golfbaneanlæg, som havde udlejet anlægget sammen med tilhørende klubhus mv. til en golfklub. Der var endvidere bl.a. spørgsmål, om statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, hjemlede fradrag for anlægsudgifterne, hvis afskrivningsloven ikke gjorde.

Ved dommen stadfæstede landsretten Landsskatterettens afgørelse af 19. september 2007, hvorefter der hverken efter afskrivningslovens § 14, stk. 1 eller 3 eller statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, var hjemmel til skattemæssige fradrag for anlægsudgifterne til golfbaneanlægget. Landsretten var enig med Landsskatteretten i, at golfbaneanlægget ikke kunne anses for en bygning i afskrivningslovens forstand. Golfbaneanlægget kunne heller ikke anses for en udgravning som nævnt i afskrivningslovens § 14, stk. 3, ligesom golfbaneanlægget ikke kunne anses for accessorisk til bygningerne, men tværtimod måtte anses som udgangspunktet for hovedaktiviteten – golfspillet - således at brugen af klubhus mv. var afledt af denne aktivitet. Endvidere indeholdt statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, ikke den fornødne hjemmel til ejerens fradrag for afskrivningerne.

Dommen er afsagt af landsrettens 13. afdeling.

 

Til top Sidst opdateret: 04-06-2009 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk