Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Geotermiprojektet i Kvols 
19-04-2018 

V.L. B-1397-16

Energi Viborg Kraftvarme A/S anlagde i 2014 sag mod Skals Fjernevarmeværk, Stoholm Fjernevarmeværk og Løgstrup Varmeværk med påstand om, at varmeværkerne skulle afholde deres andel af de udgifter, der havde været forbundet med forundersøgelsen i forbindelse med geotermiprojektet i Kvols, og som var afholdt af Viborg Fjernvarme, før Energi Viborg Kraftvarme A/S i 2012 overtog projektet. Retten i Viborg gav ved dom af 1. september 2016 Energi Viborg Kraftvarme A/S medhold. Varmeværkerne ankede sagen til landsretten, som ved dom af 19. april 2018 nåede til samme resultat som byretten.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 19-04-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk