Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frifindelse i sag om voldtægt af en tidligere samlever 
28-11-2018 

V.L. S-1109-18

Vestre Landsret har den 28. november 2018 afsagt dom i en nævningeankesag, hvor en 30-årig mand var tiltalt for i to tilfælde at have voldtaget sin tidligere samlever på dennes bopæl.

Der var enighed mellem nævningerne og de juridiske dommere om at frifinde den tiltalte i sagens forhold 1. I forhold 2 stemte 2 nævninger og de 3 juridiske dommere for frifindelse, mens 7 nævninger stemte for at finde tiltalte skyldig. Efter udfaldet af stemmeafgivningen blev tiltalte derfor frifundet i forhold 2.

Landsretten stadfæstede derved byrettens frifindende dom.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 28-11-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk