Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frifindelse for drab og grov vold med døden til følge, men domfældelse for grov vold 
12-12-2018 

V.L. S-0206-18

Vestre Landsret har den 12. december 2018 afsagt dom i en nævningeankesag, hvor 4 mænd fra Skagen var tiltalt for drab eller i anden række grov vold med døden til følge samt medvirken hertil begået mod en 20-årig mand i dennes lejlighed i Skagen den 16. januar 2017. Den 20-årige var efter overfaldet afgået ved døden.

Det kunne efter bevisførelsen for landsretten lægges til grund, at 3 af de tiltalte havde været til stede i den 20-åriges lejlighed den pågældende dag, at der i den forbindelse var begået grov vold mod ham, og at der ved en anden episode cirka 10 minutter senere på ny var begået grov vold mod ham. Det kunne imidlertid ikke fastslås, om den vold, der førte til døden, var begået ved den første eller den anden episode, ligesom det ikke kunne fastslås, hvem der havde været til stede ved den anden episode eller i øvrigt var strafferetligt ansvarlig for denne. Som følge heraf blev alle de tiltalte frifundet for drab og for grov vold med døden til følge. De 3 tiltalte, som havde været til stede i den 20-åriges lejlighed ved den første episode, blev i stedet fundet skyldige i grov vold eller medvirken hertil, mens den fjerde tiltalte blev frifundet, da det ikke var bevist, at han havde været til stede i lejligheden eller på anden vis var strafferetligt ansvarlig for nogen del af volden.

Straffene for de 3 tiltalte blev udmålt til fængsel i henholdsvis 1 år og 3 måneder, 1 år og 6 måneder og 2 år.

Baggrunden for forskellen i strafudmålingen var bl.a., at 2 af de tiltalte tidligere var straffet for vold, og at straffen for 2 af de tiltalte også omfattede yderligere forhold, som de havde gjort sig skyldige i.

De 4 tiltalte var ved Retten i Hjørring alle blevet fundet skyldige i medvirken til drab. Den ene tiltalte var blevet idømt forvaring, mens de 3 øvrige var idømt fængsel i 12 år. De tiltalte havde anket dommen med påstand om frifindelse henholdsvis delvis frifindelse i det pågældende forhold eller i anden række formildelse. Anklagemyndigheden havde påstået straffen for de 3 tiltalte, som var idømt fængselsstraf, forhøjet.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 12-12-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk