Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fars seksuelle overgreb mod datter over en periode på ca. 3 ½ år 
09-05-2018 

V.L. S-2408-17

Ved Vestre Landsrets ankedom af 9. maj 2018 er en far fundet skyldig i voldtægt og en række andre seksuelle overgreb mod sin datter. Overgrebene fandt sted over en periode på ca. 3 ½ år, mens datteren var på samvær hos faderen. Datteren, der er lettere mentalt retarderet, var 13-16 år, da overgrebene fandt sted.

Efter stemmeudfaldet blev tiltalte i landsretten frifundet for et tilfælde af voldtægt, mens et flertal bestående af de 3 dommere og 6 nævninger i øvrigt i det væsentlige fandt tiltalte skyldig i samme omfang som byretten.

Flertallet i landsretten stemte for at stadfæste den straf på fængsel i 6 år, som byretten havde idømt tiltalte. En påstand om boligforbud blev – ligesom i byretten – ikke taget til følge. Datteren blev bl.a. tilkendt tortgodtgørelse med 100.000 kr.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 09-05-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk