Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængsel i 5 år og i 5 år og 3 måneder for våbenbesiddelse med baggrund i bandekonflikt samt udvisning for bestandig 
12-03-2018 

V.L. S-0159-18

Vestre Landsret har den 12. marts 2018 afsagt dom i en nævningesag mod 2 afghanske statsborgere på henholdsvis 23 år og 28 år, som var tiltalt for forsøg på besiddelse af en pistol med tilhørende ammunition samt en revolver. De tiltalte, der begge nægtede sig skyldige, havde gjort gældende, at våbnene som led i et "set up" mod de tiltalte var blevet anbragt af andre på det sted, hvor den ene af de tiltalte plejede at opbevare hash. På baggrund af de tiltaltes til dels modstridende forklaringer og sagens oplysninger i øvrigt kunne landsretten ikke lægge forklaringerne herom til grund. Straffen for den 23-årige blev udmålt til fængsel i 5 år. Straffen for den 28-årige, der også var fundet skyldig i andre forhold, blev udmålt til fængsel i 5 år og 3 måneder. Det blev anset som en skærpende omstændighed, at handlingen havde baggrund i den bandekonflikt, der hen over foråret og sommeren 2017 havde verseret mellem Loyal to Familia og Brabrandgruppen i området omkring Aarhus, og hvor der tidligere var anvendt skydevåben.

Under hensyn til grovheden af kriminaliteten og de udmålte straffe blev de tiltalte uanset deres langvarige tilknytning til Danmark udvist for bestandig.

Byretten var nået til det samme resultat.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 12-03-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk