Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængsel i 3 år og 6 måneder for grov vold mod medarbejder hos SKAT 
14-03-2018 

V.L. S-2685-17

Vestre Landsret har den 14. marts 2018 afsagt dom i en sag mod en tiltalt på 37 år, som bl.a. var tiltalt for at have betalt sin bror og dennes bekendte 50.000 kr. for at begå vold mod en medarbejder hos SKAT, fordi tiltalte var utilfreds med medarbejderens behandling af en sag vedrørende et selskab, som tiltalte var direktør i. Hensigten med volden var at få medarbejderen til at stoppe sit arbejde hos SKAT, således at tiltalte kunne få en anden sagsbehandler.

Tiltaltes bror og dennes bekendte overfaldt herefter skattemedarbejderen på hendes bopæl. Broderen var maskeret og begik grov vold mod skattemedarbejderen i form af flere knytnæveslag i ansigtet og på kroppen, spark i ansigtet og på kroppen, herunder mens hun lå værgeløs på jorden. Ved volden pådrog hun sig betydelige skader, herunder brud på underkæben og brud på 6 ribben.

Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 3 år og 6 måneder, idet der blev lagt vægt på, at der var tale om grov vold mod en offentlig ansat i hendes fritid og på hendes bopæl med betydelige skader til følge. Landsretten henviste i den forbindelse til den skærpelse af straffeloven, der fandt sted ved lov nr. 1728 af 27. december 2016 (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste mv.).

Landsrettens resultat er en betydelig skærpelse af byrettens dom, hvor tiltalte var blevet straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Svend Bjerg Hansen, tlf. 99 68 80 00.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 14-03-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk