Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ecstasy-sag fra Århus udsat til januar 2012 
02-03-2011 

V.L. S-0719-10
 

Vestre Landsret behandler i Århus en sag, hvor tre mænd er tiltalt for indsmugling af ecstasy fra Danmark til USA. De tiltalte blev i byretten idømt straffe på fængsel i 10 år, 10 år og 5 år.

I forbindelse med landsrettens behandling af sagen er der blevet afhørt en række vidner fra Danmark og fra USA. Landsretten har afsagt kendelse om, at to vidner kan afhøres via videoforbindelse (telekommunikation med billede) fra USA. Forsvarerne har ansøgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe denne kendelse for Højesteret.

Det ene vidne, en amerikansk anklager, er allerede blevet afhørt via en videoforbindelse fra Atlanta, Georgia, USA. Det er første gang, at en sådan afhøring er foretaget i Vestre Landsret.

Sagen har ikke kunnet færdiggøres inden for den tid, der oprindeligt efter ønske var afsat til sagen, og de tiltaltes forsvarere har meddelt, at de – bortset fra enkelte dage i november og december 2011 – først kan møde i sagen i januar 2012.

Anklageren har protesteret mod, at sagen udsættes i så lang tid.

Landsretten har i en kendelse i dag bestemt, at sagen udsættes til fortsat hovedforhandling i januar 2012. Der er afsat 9 retsdage, første dag den 9. januar 2012. Under de første retsmøder forventes videoafhøringen af det sidste amerikanske vidne gennemført, og disse retsmøder vil blive afviklet om eftermiddagen og aftenen på grund af tidsforskellen.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

Til top Sidst opdateret: 02-03-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk