Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om databedrageri ved anvendelse af koder til NemID 
08-11-2017 

V.L. S-0911-17
 

Vestre Landsret har den 8. november 2017 afsagt dom i en sag om databedrageri. Bedragerierne var til dels begået ved, at gerningsmænd havde installeret såkaldte keyloggere på computere opstillet på biblioteker, hvorved de havde afluret brugernavn og adgangskoder til NemID.

Gerningsmændene havde herefter bestilt nye nøglekort, som enten blev sendt til de forurettedes adresse og derefter fjernet fra postkassen, eller sendt til en anden adresse, som gerningsmændene havde ændret de forurettedes postadresse til. Endvidere blev der i flere tilfælde bestilt nye simkort til de forurettedes telefoner, hvilke simkort gerningsmændene tilegnede sig på samme måde, således at sms-er med koder blev sendt til gerningsmændene.

Herefter havde gerningsmændene via de forurettedes netbank hævet store beløb på de forurettedes konti. Pengene blev overført til konti tilhørende en række personer, der mod en mindre betaling havde udlånt deres betalingskort og pinkoder til gerningsmændene. Gerningsmændene hævede herefter pengene, oftest som kontanthævninger i pengeautomater.

Tiltalte blev idømt fængsel i 2 år og 6 måneder for databedragerier for ca. 1,8 mio. kr.

Til top Sidst opdateret: 08-11-2017 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk