Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom om pressens adgang til at dække flygtninge/migranters færd i september 2015 på den sønderjyske motorvej 
03-10-2018 

V.L. S-0551-18

Vestre Landsret har ved dom af 3. oktober 2018 taget stilling til, om en fotojournalist kunne straffes for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen ved ikke at efterkomme et påbud fra politiet om at forlade motorvejen. Ved dommen er fotojournalisten blevet frifundet med den begrundelse, at påbuddet under de foreliggende omstændigheder ikke var lovligt.

Det fremgår af sagen blandt andet, at den tiltalte fotojournalist den 9. september 2015 sammen med flere andre pressefolk fulgte ca. 300 flygtninge/migranter, der gennem adskillige timer havde bevæget sig nordpå ad den sønderjyske motorvej, som derfor var blevet spærret for trafik. På et tidspunkt besluttede politiet at give påbud til de pressefolk, der fulgte strømmen af flygtninge/migranter, om at forlade motorvejen. Da den tiltalte fotojournalist overtrådte påbuddet, blev han anholdt og senere tiltalt for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Ved dommen har landsretten afvejet den beskyttelse af ytringsfriheden, som følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 10, og hensynet til nyhedsformidling over for hensynet til politiets muligheder for at håndtere en helt ekstraordinær og usædvanlig situation. Landsrettens begrundelse kan læses her

Landsrettens dom er en stadfæstelse af dom af 22. januar 2018 fra Retten i Sønderborg.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 03-10-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk