Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom om korrekt årgangsbetegnelse ved salg af biler 
15-12-2010 

V.L. B-1631-09
 

K købte i 2006 af autoforhandler S en brugt personbil af mærket Honda. I salgsannoncen var bilen betegnet som ”model 2000” og bilen var, som anført i salgsslutsedlen, registreret første gang den 21. januar 2000. Det viste sig senere, at bilen var produceret i 1998. Efter syn og skøn lagdes det til grund, at der ikke var sket modelskift fra 1998 til 2000, men der var i 1999 sket visse ændringer af modellen, blandt andet med den virkning, at motorens ydelse var forøget fra 128 til 147 HK. K krævede erstatning af S for værdiforringelsen ved, at bilen ikke var produceret i 2000 med de nævnte ændringer. Landsretten fastslog blandt andet på grundlag af responsa fra Dansk Automobilforhandlerforening og syn og skøn, at det er første indregistreringsår, der i Danmark er afgørende for en bils årgangsbetegnelse, og at autoforhandleren, der ikke er autoriseret Honda-forhandler, ikke havde handlet ansvarspådragende ved ikke at oplyse bilens produktionsår. Landsretten fandt endvidere, at de ændringer, som var sket, ikke var af så væsentlig betydning, at S burde have undersøgt forholdet og oplyst herom.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

Til top Sidst opdateret: 15-12-2010 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk