Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom om indsmugling af ca. 40 kg amfetamin 
12-11-2009 

V.L. S-0638-09
 

Tiltalte, der er 59 år og engelsk statsborger, var sammen med 3 medtiltalte på 23, 25 og 23 år fra Randersområdet tiltalt for i december 2007 at have indsmuglet ca. 40 kg amfetamin fra Holland. De tiltalte var endvidere tiltalt for hæleri af særlig grov beskaffenhed med hensyn til nogle stjålne eller lejede biler.

Ved dom afsagt den 6. marts 2009 af Retten i Randers under medvirken af domsmænd blev tiltalte dømt for indsmugling af amfetaminen, idet det blev lagt til grund, at han havde leveret stoffet, ligesom han blev dømt for hæleri med hensyn til 3 biler. Tiltalte, som tidligere var dømt for narkokriminalitet, blev straffet med fængsel i 14 år. De medtiltalte blev straffet med fængsel i 12, 9 og 11 år.

Tiltalte ankede dommen til landsretten, medens de medtiltalte ikke ankede dommen.

Ved dom afsagt den 12. november 2009 af Vestre Landsret under medvirken af domsmænd blev tiltalte også dømt for indsmuglingen af de ca. 40 kg amfetamin samt for hæleri med hensyn til 2 biler. Landsretten henviste for så vidt angik narkotikaforholdet bl.a. til de sms’er og telefonsamtaler, som de tiltalte havde udvekslet med hinanden og andre, de tiltaltes møder, hvoraf en del var observeret af tysk og hollandsk politi, samt vidneforklaringer fra 2 polititjenestemænd om nogle udtalelser, som en af de medtiltalte var kommet med under transport fra arresten til byretten.

 Landsretten stadfæstede byrettens strafudmåling på fængsel i 14 år.  

Hovedforhandlingen for landsretten varede 11 dage.

 

Til top Sidst opdateret: 12-11-2009 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk