Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i voldssag fra Kolding 
04-06-2010 

V.L. S-2457-09

 

Vestre Landsret har under medvirken af nævninger ved dom af 4. juni 2010 stadfæstet en dom, som Retten af Kolding under medvirken af nævninger afsagde den 16. oktober 2009. Ved dommen blev en nu 27-årig mand, T1, idømt fængsel i 6 år for vold med døden til følge mod en 48-årig mand. Volden blev begået på gaden uden for et værtshus i Kolding den 2. december 2008. En ligeledes nu 27-årig mand, T2, er frifundet for samme tiltale.

Både i byretten og i landsretten var afgørelsen om skyldsspørgsmålet enstemmig for så vidt angår T1.  T2 blev i byretten frifundet på grundlag af stemmer afgivet af 3 dommere og 1 nævning, mens 5 nævninger ville domfælde T2 i samme omfang som T1. I landsretten stemte de 3 dommere for at frifinde T2, mens alle 9 nævninger stemte for at dømme T2 i samme omfang som T1. T2 blev derfor frifundet, jf. retsplejelovens § 931, stk.2. sidste pkt.

 

Til top Sidst opdateret: 04-06-2010 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk