Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om vold med døden til følge mod et barn på ca. 1½ år. 
17-09-2018 

V.L. S-0747-18

Vestre Landsret har den 17. september 2018 afsagt dom i en nævningeankesag, hvor en mand på 31 år var tiltalt for i perioden fra den 15. september 2016 til den 6. februar 2017 i tre tilfælde at have udsat sin samlevers søn for vold og i et enkelt tilfælde at have udsat sin egen søn på 6 år for vold. I forbindelse med det sidste tilfælde af vold mod samleverens søn, der var ca. 1½ år, fik barnet så omfattende skader, at det samme dag afgik ved døden.

Tiltalte blev ved byrettens dom fundet skyldig i at have begået vold mod sin egen søn, men blev frifundet for de tre tilfælde af vold mod samleverens søn. Tiltalte blev for voldsforholdet mod sin egen søn og for to forhold om overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer straffet med fængsel i 4 måneder.

Anklagemyndigheden havde anket dommen med påstand om, at tiltalte tillige skulle dømmes i de forhold, han var blevet frifundet for, og at straffen skulle forhøjes.

Landsretten ændrede byrettens dom, idet tiltalte blev fundet skyldig i alle forholdene. Landsretten fastsatte straffen til fængsel i 9 år. Ved udmålingen af straffen lagde landsretten navnlig vægt på karakteren af volden i det forhold, der medførte barnets død.

Det afdøde barns mor blev tilkendt en godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 a, på 100.000 kr. og erstatning for begravelsesudgifter på 30.000 kr.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til landsdommer Svend Bjerg Hansen, tlf. 99 68 80 00.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 17-09-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk