Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om seksuelle overgreb mod flere mindreårige piger begået af et ægtepar i Aalborg 
23-04-2013 

V.L. S-2533-12

 

Vestre Landsrets 12. afdeling med nævninger har i dag afgjort anken af den dom, som Retten i Aalborg afsagde den 1. november 2012, hvorefter et ægtepar blev dømt for en række seksuelle overgreb, herunder voldtægter, begået mod mindreårige piger, som kom i hjemmet.

 

Landsretten har i meget betydeligt omfang stadfæstet byrettens bevisvurdering vedrørende de seksuelle overgreb, men har dog på nogle punkter ikke fundet det bevist, at der har fundet overgreb sted i overensstemmelse med byrettens bevisresultat.

 

Landsretten har for den ene tiltalte nedsat straffen fra fængsel i 8 år til fængsel i 7 år og for den anden tiltalte fra fængsel i 6 år til fængsel i 5 år.

 

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 23-04-2013 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk