Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om seksuelle overgreb mod børn 
27-10-2011 

V.L. S-1414-11
 

Vestre Landsret har ved dom af 27. oktober 2011 behandlet anken af en dom, som Retten i Esbjerg under medvirken af nævninger afsagde den 10. juni 2011. Tiltalte, der er født i 1989, var bl.a. tiltalt for at have begået seksuelle overgreb i form af samleje og anden kønslig omgængelse end samleje med en pige, født i 2000. Tiltalte var også tiltalt for at have haft anden kønslig omgængelse end samleje med en dreng, født i 1999.

Ved byrettens dom blev tiltalte fundet delvis skyldig i tiltalen, idet han bl.a. blev frifundet for den del af tiltalen, der vedrørte samleje med pigen. Tiltalte blev straffet med fængsel i 1 år.

Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om bl.a., at tiltalte også blev dømt for adskillige gange at have haft samleje med pigen. Tiltalte fastholdt, at han ikke havde haft samleje med pigen, og han påstod under ankesagen endvidere frifindelse for adskillige gange at have haft anden kønslig omgængelse end samleje med hende.

Ankesagen har været behandlet under medvirken af nævninger. Landsretten fandt det bevist, at tiltalte adskillige gange havde haft samleje med pigen og stadfæstede, at tiltalte var fundet skyldig i adskillige gange at have haft anden kønslig omgængelse end samleje med hende. Landsretten stadfæstede tillige, at tiltalte havde haft anden kønslig omgængelse end samleje med en dreng. Landsretten fastsatte straffen til fængsel i 3 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

Til top Sidst opdateret: 27-10-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk