Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om røverier i Fredericia 
21-11-2011 

V.L. S-0271-11
 

Vestre Landsret har ved dom af 21. november 2011 afgjort anken af en dom, som Retten i Kolding under medvirken af nævninger afsagde den 21. januar 2011 i en sag, der omfattede 10 røverier og røveriforsøg i Fredericia og Taulov.

Ved byrettens dom blev de tre til­talte dømt for bl.a. røveri af særlig grov beskaffenhed mod forskellige forretninger. Det blev således i 3 af forholdene, lagt til grund, at der var anvendt en skarpladt pistol. Under et af røverierne blev der affyret et skarpt skud, dog uden at nogen blev ramt.

Ved byrettens dom blev to af de tre tiltalte (A og B) hver idømt fængsel i 10 år, mens den tredje tiltalte (C), der kun var dømt for en del af røveriforholdene, blev idømt fængsel i 5 år og 6 måneder.

De tiltalte ankede dommen, idet de ville frifindes, B dog kun for 2 af de 6 røverier, som han var blevet dømt for.

Ankesagen blev behandlet i Kolding af landsretten under medvirken af nævninger. Landsret­ten stadfæstede byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet med navnlig den ændring, at C blev frifundet for 2 af de 6 røverier, som han var blevet dømt for i byretten.

Landsretten nedsatte straffen for A og B til 9 års fængsel og straffen for C til fængsel i 4 år og 6 måneder.

Landsretten frifandt A og B, der har udenlandsk statsborgerskab, men har haft hele eller næ­sten hele deres opvækst i Danmark, for påstanden om udvisning.

Der var ikke enighed i landsretten om strafudmåling og udvisning. Mindretal ville således fastsætte straffen for A og B til et kortere eller længere åremål og fastsætte en kortere straf for C end flertallet. Endelig ville et mindretal dømme A og B til udvisning.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Lisbeth Parbo, tlf. 86 62 62 00 indenfor landsrettens åbningstid, herudover tlf. 30 29 31 39.

Til top Sidst opdateret: 21-11-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk