Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om overfald på en ansat ved SKAT 
 

V.L. S-0398-18

Vestre Landsret har den 6. juli 2018 afsagt dom i en ankesag, hvor to mænd på 48 og 29 år var tiltalt for i forening og mod betaling at have udført et bestilt overfald på en ansat ved SKAT.

I marts 2017 blev en kvindelig ansat ved SKAT overfaldet tidligt om morgenen uden for sit hjem ved Silkeborg. Kvinden blev udsat for grov vold, der medførte adskillige knoglebrud. En 37-årig mand erkendte efterfølgende, at han havde bestilt sin bror til at overfalde skattemedarbejderen. Baggrunden var, at han var utilfreds med hendes sagsbehandling vedrørende hans virksomheder og ønskede en anden sagsbehandler. Den 37-årige blev ved Vestre Landsrets ankedom af 14. marts 2018 idømt 3 år og 6 måneders fængsel.

De to mænd, der var tiltalt for at have udført overfaldet for den 37-årige, blev ved byrettens dom fundet skyldige og idømt fængsel i henholdsvis 3 år og 11 måneder og 3 år. Byretten havde herved lagt vægt på, at den 48-årige tidligere var straffet for vold og på de tiltaltes roller i forbindelse med overfaldet. Byrettens dom var anket af de tiltalte med påstand om frifindelse og i anden række om formildelse. Anklagemyndigheden havde påstået stadfæstelse i forhold til den 48-årige og skærpelse i forhold til den 29-årige.

Landsretten nåede ligesom byretten frem til, at de tiltalte i forening havde begået overfaldet efter anmodning og mod betaling. Landsretten fastsatte straffen for den 48-årige til fængsel i 3 år og 6 måneder og for den 29-årige til fængsel i 2 år og 6 måneder. Landsretten lagde ved udmålingen af straffen i det væsentlige vægt på de samme momenter som byretten.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til landsdommer Lars E. Andersen, tlf. 99 68 80 00.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 06-07-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk