Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om narkotikasmugling fra Mellemøsten til Tyskland og Danmark. 
02-05-2013 

V.L. S-1900-12

 

Vestre Landsrets 8. afdeling med domsmænd har i dag afgjort anken af den dom, som Retten i Århus afsagde den 24. november 2012, hvorefter 3 mænd fra Aarhus blev dømt for indsmugling/forsøg herpå af store mængder heroin fra Libanon/Syrien til Danmark og Tyskland. Ved byrettens dom blev en 4. tiltalt frifundet.

Landsretten har stadfæstet byrettens bevisvurdering, herunder frifindelsen af den 4. tiltalte.

Landsretten har for en af de tiltalte forhøjet straffen fra 12 år til 14 års fængsel og for de to øvrige stadfæstet byrettens straf fastsættelse på fængsel i 10 år.

De tre dømte er blevet udvist af Danmark for bestandigt. 

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 02-05-2013 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk