Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om kursmanipulation 
09-11-2017 

V.L. S-1590-16

Vestre Landsret har den 9. november 2017 afsagt dom i en sag om kursmanipulation. Sagen angik transaktioner på NASDAG OMX København i 7% Kristensen Germany 2015 A/S den 30. december 2011. Efter handlerne steg seneste noterede kurs på obligationen fra kurs 1,1 til kurs 30.

Ved dommen blev et selskab og dettes direktør fundet skyldig i kursmanipulation. Selskabet blev idømt en bøde på 100.000 kr., og direktøren blev idømt fængsel i 30 dage, der blev gjort betinget.

En bank og dennes finanschef blev frifundet for at have medvirket til kursmanipulationen, med de blev i stedet dømt for ikke at have underrettet Finanstilsynet om transaktionerne. Banken blev idømt en bøde på 25.000 kr., og finanschefen blev idømt en bøde på 10.000 kr. Finanschefen blev frifundet for en påstand om, at vedkommende skulle frakendes retten til at beskæftige sig med handel med værdipapirer.

Vestre Landsret har tidligere frifundet de tiltalte i sagen ved dom af 13. maj 2015 (V.L.S 2132-14). Denne dom blev ophævet af Højesteret, der ved dom af 24. august 2016 (sag 221/2015) hjemviste sagen til fornyet behandling ved landsretten.

Dommens præmisser kan læses her:

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 09-11-2017 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk