Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om drab i Lund ved Horsens 
04-01-2012 

V.L. S-903-11
 

Vestre Landsret har ved dom af 4. januar 2012 afgjort anken af en dom, som Retten i Horsens under medvirken af nævninger afsagde den 6. april 2011 i en sag, der blandt andet omfattede et drab i Lund ved Horsens.

Ved byrettens dom blev de to til­talte (A og B) dømt for drab og for på hensynsløs måde at have voldt nærliggende fare for nogens liv og førlighed samt våbenbesiddelse under særlig skærpende omstændigheder. A blev samtidig dømt for en række yderligere forhold.

Ved byrettens dom blev A, der har udenlandsk statsborgerskab, idømt fængsel i 14 år og udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig, mens B blev idømt fængsel i 12 år.

Ankesagen blev behandlet i Viborg af landsretten under medvirken af nævninger. Landsret­ten stadfæstede byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet vedrørende A og frifandt B for drab, men dømte B for at have voldt nærliggende fare for nogens liv og førlighed og for våbenbesiddelse under særlig skærpende omstændigheder.

Landsretten stadfæstede straffen for A på fængsel i 14 år og nedsatte straffen for B til fængsel i 3 år og 6 måneder. Landsretten stadfæstede udvisningen af A.

Der var ikke enighed i landsretten om strafudmåling og udvisning. Mindretal ville fastsætte straffen for A og B til kortere åremål end flertallet. Endelig ville et mindretal frifinde A for udvisning.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Svend Bjerg Hansen, tlf. 86 62 62 00, indenfor landsrettens åbningstid.

 

Til top Sidst opdateret: 04-01-2012 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk