Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om deling af sexvideo – en dom i den såkaldte Umbrellasag 
29-06-2018 

V.L. S-0666-18

 

Vestre Landsret har den 29. juni 2018 afsagt dom i en sag mod en tiltalt, der på gerningstidspunktet var 18 år, og som var tiltalt for at have delt to videoer på sin Facebookprofil og via Messenger i 7 tilfælde. Videoerne, der indeholdt materiale af seksuel karakter, var optaget med de filmede personers viden, men de, som dengang var 15 år, havde ikke givet samtykke til, at videoerne måtte deles med andre. Tiltalte var ikke til stede, mens videoerne blev optaget, og han havde ikke forudgående kendskab til personerne på videoerne.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvor tiltalte blev idømt 30 dages betinget fængsel. Ved bedømmelsen af tiltaltes forsæt lagde landsretten afgørende vægt på, at det – når man så de to videoer i sammenhæng – klart fremgik, at de forurettede begge var under 18 år. Landsretten henviste blandt andet til videoernes lyd- og billedside, herunder pigens krops- og ansigtsbygning. På den baggrund fandt landsretten det bevist, at tiltalte i hvert fald måtte have indset det som værende overvejende sandsynligt, at de forurettede var under 18 år.

Tiltalte blev således fundet skyldig i at have besiddet og udbredt videoer, der indeholdt børnepornografi. Tiltalte blev endvidere fundet skyldig i to tilfælde at have krænket blufærdigheden i forhold til modtagerne af videoerne.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 29-06-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk