Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om brande i Fjerritslev og omegn 
26-04-2018 

V.L. S-2474-17

Vestre Landsret har den 26. april 2018 afsagt dom i en sag mod en tiltalt, der var brandmand på deltid, og som var tiltalt for 27 forhold af brandstiftelse i Fjerritslev og omegn. Forholdene vedrørte bl.a. ildspåsættelse på ejendomme, halmballer, skure og containere. I et tilfælde var der rejst tiltale for kvalificeret brandstiftelse på en ejendom, idet ejendommens 87-årige beboer blev udsat for overhængende fare, og i et tilfælde var der rejst tiltale for ildspåsættelse under særligt skærpende omstændigheder på et skur, idet der ved branden opstod fare for beboerne på den ejendom, der var sammenbygget med skuret. Anklagemyndigheden påstod desuden, at forholdene samlet set skulle henføres under straffelovens § 181, stk. 3, om særligt skærpende omstændigheder på grund af forholdenes antal og de værdier, der gik tabt ved brandene.

På baggrund af forklaringerne i sagen, videoklip fra overvågningskameraer, brandundersøgelser, tele- og masteoplysninger vedrørende tiltaltes mobiltelefon og en række andre oplysninger fandt landsretten det bevist, at tiltalte var skyldig i 19 af de 27 forhold, herunder de to forhold af kvalificeret brandstiftelse og ildspåsættelse under særligt skærpende omstændigheder. Forholdene blev begået i perioden fra den 7. oktober til den 21. november 2016. Landsretten fandt endvidere, at forholdene samlet set skulle henføres under straffelovens § 181, stk. 3, om særligt skærpende omstændigheder.

Landsretten fastsatte straffen til fængsel i 7 år. Landsretten bestemte endvidere, at tiltalte skulle frakendes retten til at virke som brandmand indtil videre. Tiltalte blev også dømt til at betale erstatning i en række forhold.

Landsrettens resultat er en ændring af byrettens dom, hvor tiltalte blev idømt 5 års fængsel, og hvor tiltalte bl.a. blev frifundet for forholdet vedrørende kvalificeret brandstiftelse.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 26-04-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk